Yumurtalıq kistaları

  • 11-04-2017, 16:35
  • Uşaqlıq boynu xəstəlikləri

Yumurtalıq kistaları - yumurtalığın içində və ya üzərində yer alan, içləri maye ilə dolu kisəciklərdir.  Yumurtalıqlar - uşaqlığın hər iki tərəfində yerləşən, badamvari orqanlardır. Bir çox qadınlar yumurtalıq kistalar ilə rastlaşa bilərlər. Əksər hallarda yumurtalıq kistlərinin çoxu xəstəyə...


Üşaqlığın fibroması

  • 11-04-2017, 15:08
  • Uşaqlıq boynu xəstəlikləri

Mioma (fibroma) - düz əzələlərdən və fibroz toxumadan ibarət olan, uşaqlığın ən çox rast gəlinən xoşxəsəli bir şişdir.Uşaqlığın əzələ qatında yerləşir və tək ola biləcəyi kimi, çoxsaylı da ola bilər. Miomaların diametri 3-5 mm-dən 25-30 sm-ə qədər ola bilir, formaları yumru, uzunsov olur....