Vagina qaşınma

  • 11-04-2017, 16:59
  • Uşaqlıq boynu xəstəlikləri

Vaginal qaşınma uşaqlıq yolunu əhatə edən dəridə sancma və zəif ağrı hissi ilə müşayət edilən bir narahatçılıqdır. Uşaqlıq yolu uşaqlığı xarici mühitlə əlaqələndirən borudur. Uşaqlıq yolunda təbii öz-özünü qorumaq və təmiz saxlama mexanizmi mövcuddur. Bu nahiyədə zərərsiz bakteriyaların fəaliyyəti...


Uşaqlıq cismi və boynu polipləri

  • 11-04-2017, 16:54
  • Uşaqlıq boynu xəstəlikləri

Uşaqlıq cismi və boynu polipləri xronik iltihabi proses fonunda endometrinin və ya endoserviksin vəzili epitelisinin patoloji proliferasiyasıdır. Poliplərin inkişafında hormonal pozğunluqların böyük rolu olur. Yaranma mexanizmi belədir -yumurtalıqların fəaliyyəti hər hansi səbəbdən pozulur,nəticədə...


Histerektomiya - uterusun (uşaqlığın) çıxarılması əməliyyatı

  • 11-04-2017, 16:51
  • Uşaqlıq boynu xəstəlikləri

Histerektomiya - uterusun (uşaqlığın) çıxarılması əməliyyatıdır. Qadınlarda ən çox tətbiq olunan cərrahi əməliyyatlardan biridir. Hansı vəziyyətlərdə histerektomiya əməliyyatı edilir? -Uşaqlıq miomaları: Histerektomiya üçün ən öndə gələn səbəblərindən biri uşaqlığın miomalarıdır. Göstərişlər...


Uşaqlıq və uşaqlıq yolunun düşməsi

  • 11-04-2017, 16:49
  • Uşaqlıq boynu xəstəlikləri

Bu patologiyanın əmələ gəlməsinə ön qarın divarının əzələlərinin quruluş və funksiyasının pozulması, bəzən də doğuş vaxtı aralığın cırılması səbəb olur. Aralığın cırılması nəticəsində təbii dayağını itirən uşaqlığın ön divarı sallanır və öz ardınca sidik kisəsi divarını da dartır. Uşaqlığın ön...


Dermoid kista

  • 11-04-2017, 16:38
  • Uşaqlıq boynu xəstəlikləri

Dermoid kista yetişmiş teratomaya aid olub, yumurtalıq şişləri arasında 8% xəstələrdə təsadüf edilir. Dermoid kistaların etiologiya və patogenezi indiyə qədər dəqiqləşdirilməyib. Dermoid kista 20-40 yaşlarda bəzən isə uşaq və gənc yaşlarda təsadüf olunur. Klinik əlamətləri özünü ancaq böyük ölçülü...