Hamiləlikdə fol turşusu

  • 11-04-2017, 16:30
  • Hamiləlik

Fol turşusu (B9 vitamini) insan orqanizmi üçün ən vacib olan vitaminlərdən biridir. Bu vitamin mübadilə proseslərində, qan hüceyrələrin yaranmasında iştirak edir, immun və mədə-bağırsaq sistemlərinin fəaliyyətində mühüm rol oynayır.  Orqanizmdə olan fol turşusunun defisiti özünü çox vaxt heç...


Üşaqlığın fibroması

  • 11-04-2017, 15:08
  • Uşaqlıq boynu xəstəlikləri

Mioma (fibroma) - düz əzələlərdən və fibroz toxumadan ibarət olan, uşaqlığın ən çox rast gəlinən xoşxəsəli bir şişdir.Uşaqlığın əzələ qatında yerləşir və tək ola biləcəyi kimi, çoxsaylı da ola bilər. Miomaların diametri 3-5 mm-dən 25-30 sm-ə qədər ola bilir, formaları yumru, uzunsov olur....